Algemene Voorwaarden rokjenaaien.nl - RokjeNaaien

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden rokjenaaien.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je aanmelding voor een online naaicursus. Door middel van je aanmelding op de website van RokjeNaaien.nl verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
De overeenkomst komt tot stand tussen jou en RokjeNaaien.nl te Roermond.

Artikel 1: Betaling cursus en toebehoren
Je dient het cursusgeld aan RokjeNaaien.nl te betalen voordat het starterspakket wordt geleverd en je toegang krijgt tot de instructievideo's. De betaling kan via PayPal of via een bankoverschrijving geschieden. De prijs is 29,95 euro inclusief btw. Voor levering buiten Nederland is de prijs 34,95 euro.

Annulering van de cursus is binnen 7 werkdagen mogelijk. Annuleren kan alleen per e-mail aan info@rokjenaaien.nl  onder vermelding van 'annulering cursus'. Je dient het starterspakket gefrankeerd terug te sturen. Je krijgt het geld dat je betaald hebt voor de cursus aan RokjeNaaien.nl teruggestort op je rekening.

Artikel 2: Verplichtingen van RokjeNaaien.nl
a. RokjeNaaien.nl gaat de verplichting aan om na je betaling op het door jou opgegeven adres binnen Nederland je een starterspakket per post toe te sturen met een etui, stofschaar, speldenkussen, spelden, naainaalden, tornmesje, voldoende rijggaren voor één rok en een draadtrekker.
b. RokjeNaaien.nl gaat de verplichting aan om nadat je het matenformulier hebt ingevuld en naar RokjeNaaien.nl hebt gemaild, als de bedenktijd is verstreken, je een op maat gemaakt patroon voor een strakke rok almede genoeg vlieseline voor één rok per post naar het door u opgegeven adres toe te sturen.
c. RokjeNaaien gaat de verplichting aan om je na betaling van het cursusgeld toegang tot de 12 instructievideo's en de pdf met werkwijze te verlenen.

Artikel 3: Eigendomsrechten
Op alle door RokjeNaaien.nl ter beschikking gestelde instructievideo's berusten de eigendomsrechten bij RokjeNaaien.nl. Je mag de instructievideo's alleen ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van RokjeNaaien.nl-instructievideo's is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van RokjeNaaien.nl.

Artikel 4: Interneterbinding
Voor de online naaicursus raadt RokjeNaaien.nl je aan om te zorgen voor een goede internetverbinding. Tevens moet je beschikken over een gmail- of youtubeaccount. Je wordt uitgenodigd voor Google+ om toegang te krijgen tot de instructievideo's.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je verstrekt bij aanmelding van de online naaicursus alsmede je matenformulier worden niet aan derden verstrekt zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij RokjeNaaien.nl daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Klachten
Bij RokjeNaaien.nl kan een klacht worden ingediend via info@rokjenaaien.nl onder vermelding van 'klacht'. RokjeNaaien.nl zal binnen vijf werkdagen na indiening van je klacht contact met je opnemen, teneinde de klacht met je te bespreken, dan wel zorg te dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op je klacht. Waar mogelijk streeft RokjeNaaien.nl ernaar tot een gezamelijke oplossing te komen.
Vragen en opmerkingen kunnen ook op het forum van RokjeNaaien.nl worden geplaatst, waarna RokjeNaaien.nl zal trachten deze vragen te beantwoorden, schriftelijk of met een nieuwe instructievideo.

Wijzigingen
RokjeNaaien.nl behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nerderlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu